Sygdom

Det er helt almindeligt at børn bliver syge en gang imellem. Derfor har jeg skrevet nogle retningslinjer her for hvornår de ikke må komme i pasningsordning og hvornår de evt. skal hentes fra pasningsordningen

Er jeres barn syg 

må det ikke komme i pasningsordning

  • ved smitsom øjenbetændelse, når barnet har været i behandling i 48  timer
  • ved lus, når barnet er i behandling
  • ved diarré modtages barnet ikke i dagplejen p.g.a. smitterisiko
  • ved mæslinger, skoldkopper m.m. kan barnet komme i dagpleje når det er feberfrit og der er kommet skorpe på sårene.

Hvis jeres barn bliver syg mens det er i pasningsordning, kontakter jeg jer, og barnet skal hentes hurtigst muligt.

Hvornår må barnet komme igen?

Barnet holdes hjemme indtil temperaturen er normal, og barnet kan deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at kræve særlig pasning.
Hvis jeres barn bliver syg, må I gerne sende en sms allerede om aftenen, eller så snart I er oppe om morgenen.
Giv besked om aftenen dagen før barnet kommer igen.

I kan læse mere om børns sygdom og om hvornår det kan komme i privat pasningsordning på www.sst.dk